حل مسئله

2019-07-19

جلسه دوم حل مسئله

دومین جلسه حل مسئله «بازتاب» با محوریت تمرین «تفکر طراحی» در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۸ در تالار قریب دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار […]