کلاس‌های بازتاب

2019-01-03

جلسه دوم مهارت‌های لیدرشیپ

دومین جلسه از کلاسهای آموزشی مهارت «لیدرشیپ» در برنامه آموزشی «بازتاب» با حضور دکتر علی جعفریان برگزار شد. ایشان محوریت این جلسه را به جنبه‌های گوناگون […]
2018-12-16

جلسه نخست مهارت‌های لیدرشیپ

آموزش مهارتهای لیدرشیپ در برنامه ی آموزشی «بازتاب» با تدریس دکتر علی جعفریان آغاز شد. روز دوشنبه ۱۹ آذر و از ساعت ۱۵ تا ۱۸، نخستین […]