—  دکتر آذرخش مکری؛

با محوریت امید به آینده؛ توهم یا واقعیتی در پیش رو؟


منازعه‌ی بین موافقان و مخالفان آینده‌ی جوامع و جهان، از سال‌ها پیش شروع شده است و هنوز هم ادامه دارد. متفکرین بزرگی همچون Steven Pinker و کارآفرینان ممتازی همچون Bill Gates بر این عقیده هستند که اگر دنیای فعلی را با سال‌ها و قرن‌های گذشته مقایسه کنیم، واضحاً در میابیم که دنیای فعلی انسان‌ها، از نظر رشد، پیشرفت، رفاه و سایر شاخص‌های عینی با هیچ قرنی قابل مقایسه نیست؛ امید به زندگی انسان‌ها رو بهبود است، سرانه‌ی درآمد افزایش یافته است و بسیاری از معیارهای زندگی خوب و رفاه اجتماعی به وضوح بهبود یافته است.

در تضاد با این دیدگاه، متفکرینی همچون Malcolm Gladwell وضعیت فعلی جهان را به‌گونه ای ترسیم می‌کنند که گویی انسان در ابعاد مادی، معنوی و اخلاقی رو به قهقرا سیر می‌کند؛ جنگ و خونریزی از یک طرف، آمار بالای گرسنگان در برخی مناطق جهان و انحطاط اخلاقی جوامع سرمایه‌داری از طرف دیگر، این را به ذهن متبادر می‌کند که گویی مسیری که انسان‌ها برای توسعه در پیش گرفته‌اند، مسیری اشتباه بوده است.

اما به راستی، جواب این سوال چیست؟ آیا واقعاً آینده‌ی پیش روی انسان‌ها، آینده‌ای روشن‌تر از امروز است؟ یا انسان‌ها در سراشیبی سقوط قرار دارند؟ یکی از حوزه‌هایی که در برنامه‌ی آموزشی «بازتاب» بر آن تاکید بسیاری شده، حوزه‌ی مربوط به مهارت‌های رفتاری-شناختی است؛ مهارت‌هایی که کمک می‌کند انسان‌ها خود را بهتر بشناسند و با درک صحیح از آن، در جهت رشد فردی خود، آن‌ها را به کار بندند. پنجمین همایش «بازتاب» با عنوان «امید به آینده؛ توهم یا واقعیتی در پیش رو؟» به این بحث مهم می‌پردازد که تصور ما از حال و آینده‌ی جهان چه‌طور شکل می‌گیرد و چه دیدگاه‌هایی نسبت به آینده‌ی جامعه‌ی خودمان در پیش رو داریم.

زمان — ٢ اردیبهشت‌ماه ، ساعت ۱۵:۰۰
مکان — تالار ابن‌سینا(مشاهده روی نقشه)
00

روز


00

ساعت


00

دقیقه


00

ثانیه