در حال
آماده‌سازی...
همکاری با «بازتاب»
توجه: شما برای هر واحد تنها می‌توانید یک درخواست ثبت کنید و تا تعیین تکلیف آن درخواست امکان ثبت درخواست مجدد برای آن واحد وجود ندارد.
واحد مارکتینگ
این واحد، در جهت گسترش ایده‌ی «بازتاب» به سایر دانشگاهیان کشور و دسترسی بهتر ایشان به محتوای آموزشی در حوزه‌ی «مهارت‌های آینده» حرکت خواهد کرد. این واحد به نوعی به ایده‌پردازی برای اتخاذ استراتژی‌های بهتر برای گسترش فرهنگ «بازتاب»، بهتر دیده‌شدن «بازتاب» در سطح کشور و همچنین توسعه‌ی فرهنگ «توانمندسازی دانشجویان» در حوزه‌ی «مهارت‌های آینده» قدم برخواهد داشت. مهارت‌های مورد انتظار ار اعضای این واحد، توانایی جست‌و‌جو برای یافتن موثرترین استراتژی‌های مارکتینگ و همچنین ایجاد ارتباط موثر برای مذاکره و جذب افراد چه به صورت حضوری و چه به صورت مجازی خواهد بود.
واحد طراحی گرافیکی
این واحد در جهت طراحی گرافیکی و پیاده‌سازی بصری محتوای آموزشی در حوزه‌ی «مهارت‌های آینده» حرکت خواهد کرد. این واحد به نوعی به موثرتر بودن محتوای آموزشی در «بازتاب» کمک کرده و با طراحی گرافیکی جذاب، چه به صورت تصویر و چه به صورت فیلم، در راستای آموزش «مهارت‌های آینده» قدم برخواهد داشت. مهارت‌های مورد انتظار از اعضای این واحد، کار در سطح پیشرفته با نرم‌افزارهای طراحی گرافیکی و طراحی ویدئویی و همچنین ایده‌پردازی‌های گرافیکی برای تولید محتوای مرتبط در حوزه‌ی «مهارت‌های آینده» است.
واحد گسترش زیرساخت فناوری
این واحد در جهت طراحی زیرساخت فناوری‌اطلاعات برای ارائه‌ی محتوای آموزشی در حوزه‌ی «مهارت‌های آینده» حرکت خواهد کرد. این واحد به نوعی با گسترش زیرساخت فناوری‌اطلاعات در راستای دسترسی راحت‌تر به محتواهای آموزشی قدم خواهد برداشت و کمک خواهد کرد تا در فضای مجازی، آموزش «مهارت‌های آینده» به نحو شایسته‌تری ادامه یابد. مهارت‌های مورد انتظار از اعضای این واحد، برنامه‌نویسی به زبان‌های JavaScript و PHP و همچنین ایده‌پردازی‌ در حوزه‌ی گسترش زیرساخت فناوری اطلاعات است.
واحد اسپانسرینگ
این واحد، در جهت جذب اسپانسر برای برگزاری رویدادهای آموزشی مرتبط با حوزه‌ی «مهارت‌های آینده» حرکت خواهد کرد. این واحد به نوعی به جذب همکاری سازمان‌ها و نهادها به عنوان اسپانسر فعالیت خواهد کرد تا به‌نوعی بتواند عمدتاً منابع مالی و در برخی مواقع، منابع غیرمالی برگزاری رویدادهای آموزشی حضوری یا مجازی و همچنین تهیه‌ی محتوای آموزشی مرتبط با حوزه‌ی «مهارت‌های آینده» را تامین کند. مهارت‌های مورد انتظار ار اعضای این زیرواحد، توانایی مذاکره و به‌مشارکت‌طلبیدن سازمان‌های مرتبط جذب این سازمان‌ها برای همکاری به عنوان اسپانسر رویدادهای مرتبط با حوزه‌ی «مهارت‌های آینده» است.

فرم همکاری

نام خود را وارد کنید.
نام خانوادگی خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه خود را وارد کنید.
پست الکترونیکی خود را وارد کنید.
متن خود را در این کادر وارد کنید.
متن خود را در این کادر وارد کنید.
متن خود را در این کادر وارد کنید.
متن خود را در این کادر وارد کنید.
متن خود را در این کادر وارد کنید.

فایل خود را رها کنید.
یا اینجا کلیک کنید...
فایل خود را اینجا رها کنید.
بازیابی رمز عبور
شماره تلفن همراه خود را وارد کنید.
کد ملی ۱۰ رقمی خود را وارد کنید.
توجه: رمز عبور جدید، برای شماره شما پیامک خواهد شد.
ورود
شماره تلفن همراه خود را وارد کنید.
رمز عبور خود را وارد کنید،
ثبت‌نام
نام خود را به فارسی وارد کنید.
نام خانوادگی خود را به فارسی وارد کنید.
شماره تلفن همراه خود را وارد کنید.
کد ملی ۱۰ رقمی خود را وارد کنید.
رمز عبور خود را وارد کنید.
رمز عبور را مجددا وارد کنید.
توجه: پیش از فعال شدن حساب، شماره موبایل شما تایید خواهد شد.